13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:46
Türk-Alman Üniversitesi 39 Sürekli İşçi alıyor


Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Meslek Unvan Sayı Birimi İşe Alım
Yöntemi
Özel Şartlar
Güvenlik Görevlisi Sürekli
İşçi
15 Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- Geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,
3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
4- 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
5- 30 yaşını doldurmamış olmak.
6-Bayanlar için en az 168 cm, erkekler için en az 170 cm boyunda olmak.
7-Arama noktalarında görevlendirilmek üzere
3 bayan, 12 erkek güvenlik görevlisi alınacaktır.
Temizlik Görevlisi Sürekli
İşçi
11 Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1- En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
4- 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
6- MEB onaylı hijyen eğitimi belgesine sahip
olmak.
Temizlik Görevlisi Sürekli
İşçi
1 Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1- En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Askerlik ile ilişiği bulunmamak. 4- SRC belgesine sahip olmak.
5- Temizlik hizmetlerindeki araçları kullanmak üzere E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
6- Temizlik Görevini yapmaya engel olacak
sağlık sorunu bulunmamak.
Temizlik Görevlisi Sürekli
İşçi
5 Üniversitemizin Merkezi Laboratuvar birimi Kura/Sözlü Mülakat 1- Teknik Meslek Liseleri veya önlisans teknik bölümlerinden(Elektrik ve Makina) mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
4- 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
Temizlik Görevlisi Sürekli
İşçi
2 Üniversitemizin çocuk bakımevi birimi Kura/Sözlü Mülakat 1- Çocuk Bakımevinde görev yapacağından Meslek Liseleri, lisans veya önlisans (çocuk gelişimi ve eğitimi) bölümlerinden mezun olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
4- 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
Bakım Onarım Hizmetleri (Sıhhi Tesisatçı) Sürekli
İşçi
1 Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
4- 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
6- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
7- 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
Bakım Onarım Hizmetleri (Bahçevan) Sürekli
İşçi
3 Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1- En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
4- Bahçe makinelerini kullanabilmek.
5- Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
6- Bahçecilik/bahçe ve koruların bakımı veya ağaçlarda budamaya ilişkin MEB onaylı sertifikaya sahip olmak.
7- 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
Bakım Onarım Hizmetleri (Elektrikçi) Sürekli
İşçi
1 Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
4- 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
6- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
7- 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.

A- GENEL ŞARTLAR:
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Askerlik ile ilişiği olmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
7. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 13.07.2020 - 17.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
4. İlana başvurular İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe veya Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.
C- NOTER KURA İŞLEMLERİ
1. Noter kura çekimi 24.07.2020 günü saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından (www.tau.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ
1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 05-07.08.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır.

Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 11.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sözlü Mülakat Tarihleri : (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)
Temizlik Hizmetleri : 05.08.2020
Bakım ve Onarım Hizmetleri : 06.08.2020
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 07.08.2020
E- BELGE TESLİMİ
Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 28.07.2020-29.07.2020 ve 04.08.2020 günleri mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
b. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,
8. Temizlik ve Bakım Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”,

Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.
F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA
1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
3. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 11.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
6. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

İlanen duyurulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.