31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:15
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 60 Personel Alacak


1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.


2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS’ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.


Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 18 Eylül 2020 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.


5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin PDF ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.


6) Başvuru tarihleri:
Başvurular 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir.

7) Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

EK-1 - Adli Tıp Kurumu 2020-1 Personel Alımı İlanı - Nitelik ve Kadroları Gösterir Tablo

NİTELİKLER

KADRO UNVANI GÖREV YERİ KADRO SAYISI ÖĞRENİM ŞARTI 2018 YILI KPSS PUAN
TÜRÜ
KPSS TERCİH KILAVUZU
NİTELİK KODLARI
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 24 LİSANS KPSS P3 4418, 4420, 4421, 4423,
4424, 4425, 4426, 4427,
4431, 4432, 4434, 4436,
4453, 4459

İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi Programlar, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve Finans, Ekonomi ve İdari Bilimler veya Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Ekonomi- Yönetim Bilimleri Programları, İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat, Ekonometri, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Finans ve Muhasebe, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak.

KİMYAGER

ADANA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2

LİSANS

KPSS P3

4559

Kimya lisans programından mezun olmak.

DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2

LABORANT (PATOLOJİ)

ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 1

ÖNLİSANS

KPSS P93

3025

Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2
MALATYA
ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
2

LABORANT (TIBBİ)

BURSA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2

ÖNLİSANS

KPSS P93

3023

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2
SAĞLIK TEKNİKERİ

(ODYOMETRİ)
MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 1 ÖNLİSANS KPSS P93 3029

Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOLOJİ) MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 1 ÖNLİSANS KPSS P93 3037

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

TEKNİKER MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 1 ÖNLİSANS KPSS P93 3235

İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

TEKNİKER MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 1 ÖNLİSANS KPSS P93 3225

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

TEKNİKER MERKEZ TEŞKİLATI
(İSTANBUL)
1 ÖNLİSANS KPSS P93 3364

Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans programlarının birinden mezun olmak.

AŞÇI MERKEZ TEŞKİLATI (İSTANBUL) 2 ÖNLİSANS KPSS P93 3222

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ)

BİTLİS ADLİ TIP ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
1

ÖNLİSANS

KPSS P93

3024

Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.

BOLU ADLİ TIP
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
BURDUR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
DENİZLİ ADLİ TIP ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
1
DİYARBAKIR
ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI
1

SAĞLIK TEKNİKERİ (OTOPSİ)

DÜZCE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1

ÖNLİSANS

KPSS P93

3024

Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak.

EDİRNE ADLİ TIP ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
1
GAZİANTEP ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
KOCAELİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI 2
MARDİN ADLİ TIP ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
1
MUŞ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
SİİRT ADLİ TIP ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
1
ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
ZONGULDAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.