11 Kasım 2020 Çarşamba 15:31
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 195 Personel alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma  Hastanesi  Başhekimliği  ile  Ağız  ve  Diş Sağlığı  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi’nde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  üncü maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı Kararnameye  ekli  28.06.2007  tarih  ve  26566  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle  giderleri  Özel  Bütçeden  karşılanmak  üzere  toplam  195  Sözleşmeli  Personel (4/B) alınacaktır.

NO UNVANI KADRO ADEDİ KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
1 Hemşire 45 2020 KPSS P3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans
programından mezun olmak.
2 Hemşire 35 2020 KPSS P3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya En az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak
çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
3 Hemşire 44 2020 KPSS P3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
4 Hemşire 5 2020 KPSS P3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl
Ameliyathane Biriminde Hemşire olarak çalışmış olmak.
5 Diyetisyen 1 2020 KPSS P3 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
TÜRKAK TS EN ISO / IEC 17025:2017 İç Denetçi Eğitimi Belgesine sahip olmak.
6 Psikolog 1 2020 KPSS P3 Psikoloji lisans programından mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
7 Ebe 2 2020 KPSS P3 Ebelik Lisans programından mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
8 Biyolog 1 2020 KPSS P3 Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programından mezun olmak. Embriyolog Sertifikasına sahip olmak. En az 3 (üç)
yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
9 Fizyoterapist 1 2020 KPSS P3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından
mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
10 Eczacı 2 KPSS Şartı Aranmamaktadır Eczacılık lisans programından mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
11 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. BT Anjiyografi Katılım Sertifikasına sahip olmak. Girişimsel Anjiyografi Bölümünde çalışmış olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki
deneyimi olmak ve belgelendirmek.
12 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
13 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Kalibrasyon
Laboratuvarları için) Sertifikasına sahip olmak.
14 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/E-IEC 17025 Laboratuvarlarda İç Denetçi Eğitimi ve TS-EN ISO/IEC 17020 Standardı Sertifikasına sahip
olmak.
15 Sağlık Teknikeri 2 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
16 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Neonatal Resüsitasyon Sertifikasına sahip olmak. En az 5 (beş) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
17 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 10
(on) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
18 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK - OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi (İLU)
Sertifikasına sahip olmak.
19 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir)
yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
20 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 4
(dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
21 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ön lisans programından mezun olmak.
22 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve
belgelendirmek.
23 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk
Değerlendirmesi Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak ve sağlık kurum veya kuruluşlarında en az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak
ve bunu belgelendirmek.
24 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Tüp bebek merkezinde en az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi
olmak ve bunu belgelendirmek.
25 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
26 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. TURKAK ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi Belgesine sahip olmak.
27 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Nükleer Tıp Teknikleri ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
28 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön
lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
29 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Optisyenlik veya Optemetri ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
30 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
31 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Diyaliz ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
32 Sağlık Teknikeri 5 2018 KPSS P93 Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
33 Sağlık Teknikeri 2 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Dijital Panoramik, Sefalometrik Röntgen ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarını kullandığını belgelendirmek. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
34 Sağlık Teknikeri 2 2018 KPSS P93 Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
35 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Eğitimi TÜRKAK ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi (TSE)
Belgelerine sahip olmak.
36 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak. TÜRKAK ISO/IEC17025 Laboratuvar
Akreditasyon İç Tetkik Eğitimi Belgesine sahip olmak.
37 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak. TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Kalibrasyon Laboratuvarları için)
Sertifikasına sahip olmak.
38 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından
mezun olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
39 Hemşire 2 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 5 (beş) yıl Ameliyathane Biriminde Hemşire olarak çalışmış olmak
ve bunu belgelendirmek.
40 Hemşire 4 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık
Memurluğu dalının birinden mezun olmak.
41 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 4 (dört) yıl Kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitelerinde
Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
42 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. Hasta ve Engelli Bakım Sertifikasına sahip olmak. En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
43 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Neonatal Resüsitasyon Prog. Uygulayıcı Sertifikasına
sahip olmak.
44 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 2 (iki) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
45 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezunu olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitim Belgesine sahip olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
46 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. TÜRKAK 2019 OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi Sertifikası belgesine sahip olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi
olmak ve bunu belgelendirmek.
47 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17020 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. En az 3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
48 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 2 (iki) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
49 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 5 (beş)
yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
50 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl koroner yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış
olmak ve bunu belgelendirmek.
51 Hemşire 4 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
52 Hemşire 3 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış
olmak ve bunu belgelendirmek.


BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar:
➢ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
➢ KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları   için  2018  KPSS  P93,   Ortaöğretim  mezunları   için  2018   KPSS  P94  puanı   esas alınacaktır.
➢ Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar  uyarınca  KPSS  puan  şartı  aranmamaktadır.  Aday  sayısının  pozisyon  sayısından  fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

Özel Şartlar:
➢ Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
➢  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olması
➢ Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
➢  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden  itibaren  bir yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam edilemezler.”  hükmü  gereğince  başvuru  yapamazlar.  Bu  hükme  aykırı  durumu  tespit  edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
➢  Başvuru  işlemleri  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  gün içerisinde yapılabilecektir.
➢  Adayların  https://4bilan.comu.edu.tr/  adresinden  başvuru  yapılacak  pozisyon  için gerekli   evrakları   sisteme   eksiksiz   olarak   yüklemesi   ve   başvuru   işlemini   tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
➢  Adaylar  ilan  edilen  pozisyonlardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
➢ Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk
kişiye   aittir.   (Yanlış/Eksik   belge   yükleme,   farklı   mezuniyetle   başvurma,   yanlış   pozisyona başvurma vb.)
➢ Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili   pozisyon   için   istenen   KPSS   puan   türü   ve   yılı   uygun   olmayan   adaylar   başvuru yapamayacaktır.
➢   Lise    mezuniyet    belgelerinin    başvuru    sistemine    yüklenmesi    gerekmektedir.
Yükseköğretim    Mezuniyet    Belgeleri    ise    YÖKSİS    kayıtlarından    çekilecektir.    YÖKSİS kayıtlarında   yer   almayan   Yükseköğretim   Mezuniyet   Belgeleri   için   adaylar   mezun   olduğu Üniversite  ile  iletişime  geçerek  mezuniyet  kayıtlarını  YÖKSİS’e  eklettirdikten  sonra  başvuru yapabileceklerdir.
➢  Adaylar  deneyim  için  E-devletten  alacakları  barkodlu  SGK  Hizmet   Dökümünü
(Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI  çalışma  belgesini  yüklemeleri  gerekmektedir.  Staj  süreleri  mesleki  deneyim  olarak kabul edilmeyecektir.
➢ Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
➢ Başvuru  süresi  içerisinde ilan  edilen  pozisyonlar için  herhangi  bir ön  değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için (Eczacı hariç) KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
➢   Kontenjan   dahilinde   belirlenen   ASIL   ve   YEDEK   dışında   kalan   başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

ECZACI POZİSYONU İÇİN MÜLAKAT SINAVI
Eczacı  pozisyonu  için  başvuru  şartlarını  sağlayan  tüm  adayların  mülakat  sınavı  tarihi, yeri, saati ve şekli http://personel.comu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Mülakat sınavı sonucu değerlendirme listesi yine aynı adresten duyurulacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
➢ Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır (Eczacı pozisyonu hariç). KPSS (B) grubu puan sıralaması  esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen   gerekli   belgeler,   başvuru   zamanı,   evrakların   teslim   edilme   şekli   ve   diğer   şartlar Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı’nın  http://personel.comu.edu.tr/  web  adresinden  ilan edilecektir.
➢   İlan   edilen   pozisyonların   kadro   sayısının   2   (iki)   katı   kadar   YEDEK   aday belirlenecektir. ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları   taşımıyor   olması   veya   hakkından   feragat   etmesi   halinde   yedek   adaylar   sırasıyla çağırılacaktır.
➢ Adayların  puanlarının  eşit  olması  halinde  mezuniyet  tarihi  önce  olan,  bunun  da  eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
➢ İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
➢ Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM
İlan ile ilgili sorular için; (0286) 218 18 20              
Dahili: 10119 - 10120 - 10121
10122 - 10123 - 10132

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.